Závod OBALY – výroba a potisk laminátových tub

pracovní nabídky

Politika environmentu

Environment

Jako výrobce spotřebního zboží obalů pro kosmetický, farmaceutický a potravinářský průmysl, je si firma Zálesí a.s. plně vědoma dopadů své činnosti na životní prostředí a na společnost jako celek. Dodržováním současných a budoucích předpisu a začleněním principů udržitelného rozvoje ve všech oblastech podnikání se firma Zálesí zavazuje k ochraně životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.