Service EMBALLAGES – production et impression de tubes laminés

Environmental policy

Jako výrobce spotřebního zboží obalů pro kosmetický, farmaceutický a potravinářský průmysl, je si firma Zálesí a.s. plně vědoma dopadů své činnosti na životní prostředí a na společnost jako celek. Dodržováním současných a budoucích předpisu a začleněním principů udržitelného rozvoje ve všech oblastech podnikání se firma Zálesí zavazuje k ochraně životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.

Na období let 2014-2016 se společnost Zálesí a.s. zavázala ke dvěma ambiciózním, avšak realistickým opatřením, jak snižovat dopady vlastních činností na životní prostředí:

  • Snížení spotřeby energie na jednotku produkce o 10%.
  • Snížení objemu plastového odpadového materiálu na jednotku produkce o 10%.
enviroment-01.jpg
emise-cz.jpg